Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ
Cập nhật lần cuối: 18/11/2022
Cookies
GhienDi.com sử dụng cookie như là một phương pháp kỹ thuật để phân tích, thống kê và xử lý dữ liệu.
Một cookie không thể nào giúp GhienDi.com truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn ngoài các dữ liệu mà bạn chọn để chia sẻ với GhienDi.com.
Hầu hết các trình duyệt web hiện nay sẽ tự động chấp nhận các cookie, nhưng bạn có thể thay đổi các thiết lập trình duyệt của bạn để từ chối các cookie nếu bạn muốn. Tuy nhiên, điều này có thể gây cản trở đến việc hoạt động cũng như các chức năng của trang web này.
Thanh toán và bảo mật thông tin thanh toán
Tất cả các giao dịch, các thông tin thanh toán được truyền đi đến Cổng thanh toánNgân hàng để xác thực giao dịch đều được bảo mật bằng mã hóa SSL. GhienDi.com không lưu trữ thông tin về thẻ thanh toán của bạn.
Thu thập & lưu trữ thông tin
GhienDi.com thu thập các thông tin cá nhân sau:
Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh
Số điện thoại, địa chỉ email
Thông tin hộ chiếu (số hộ chiếu, ngày cấp, ngày hết hạn, quốc gia cấp)
Thông tin visa (đối với dịch vụ visa du lịch)
Thông tin địa chỉ liên lạc
Với các thông tin thu thập được, GhienDi.com sẽ sử dụng:
Cung cấp cho các hãng hàng không, khách sạn, đối tác liên quan... để hoàn tất việc đăng ký dịch vụ theo quy định.
Nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của trang web hướng đến tối ưu hóa các yêu cầu cá nhân của bạn.
Chỉ cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho cơ quan chức năng hoặc cơ quan điều tra nếu được yêu cầu theo luật định.
Thời gian lưu trữ các thông tin được thu thập là 24 tháng.
Bảo mật thông tin cá nhân
GhienDi.com không bán, không phân phối hoặc cho thuê những thông tin cá nhân của bạn đến bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ phi bạn cho phép hoặc được yêu cầu theo luật định.
GhienDi.com cam kết rằng những thông tin của bạn được bảo mật. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp, GhienDi.com đã thực hiện và sử dụng các hệ thống và quy trình quản lý phù hợp.
Các liên kết
GhienDi.com có thể chứa đường dẫn liên kết đến các trang web khác; khi bạn nhấn vào các liên kết này, nghĩa là bạn đã truy cập vào một trang web khác. Trong trường hợp này, GhienDi.com không chịu trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư đối với bất cứ thông tin nào mà bạn đã cung cấp trong khi bạn truy cập các trang web đó.
Thông tin khác
Toàn bộ thông tin được thu thập và cam kết bảo mật đều được bao gồm trong trang web này; tuy nhiên, trong thực tế có thể GhienDi.com thu thập và xử lý thêm thông tin của người dùng không hoàn toàn giống so với những gì đã miêu tả miễn là việc đó không lạm dụng vào quyền riêng tư của bạn.